14 września 2023|Baza wiedzy

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Praca tymczasowa jest specyficzną formą współpracy, w której udział biorą 3 strony. Zatrudnienie pracownika tymczasowego podlega wielu regulacjom prawnym. W przepisach dokładnie określono, na jak długo podejmuje się współpracę z pracownikiem tymczasowym oraz jakie zadania może wykonywać. Podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki stron jest ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jakie dokładnie informacje zawarte są w tym dokumencie? Odpowiadamy, jakie są zalety współpracy z zewnętrzną agencją!

Kim jest pracownik tymczasowy? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Pracownik tymczasowy to osoba, która podpisuje umowę z agencją pracy, a następnie jest delegowana do świadczenia usług na określonym stanowisku w konkretnej firmie. Zatem w pracy tymczasowej występują 3 podmioty:

  • pracownik tymczasowy,
  • agencja pracy tymczasowej,
  • firma, czyli tzw. pracodawca użytkownik, który sprawuje nadzór i wyznacza miejsce pracy.

Osoba podejmująca pracę może zostać zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas określony lub umowę cywilnoprawną, czyli umowę o dzieło lub umowę zlecenie (o ile pozwala na to charakter i sposób wykonywania zadań). Obowiązki pracownika tymczasowego nie różnią się od zakresu zadań podejmowanych przez osoby współpracujące na standardowych warunkach. Taka osoba jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu pracy, zasad BHP oraz stosowania się do poleceń przełożonych.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych chroni zarówno interesy osoby zatrudnionej, jak i pracodawcy. Ten pierwszy po podpisaniu umowy zyskuje wiele praw, podobnych do tych, które przysługują pracownikom przyjętym do pracy w standardowy sposób. Mowa m.in. o prawie do równego traktowania, czy uzyskania odszkodowania w razie naruszeń. Osoba przyjęta przez agencję pracy może korzystać z urządzeń socjalnych na takich samych zasadach, jak inni członkowie zespołu. Kolejny przykład stanowi prawo do wypoczynku. Za każde 30 dni zatrudnienia przysługują 2 dni urlopu. Ponadto pracownik tymczasowy może iść na L4, jednak powinien mieć świadomość, że prawo do wynagrodzenia za ten czas przysługuje mu dopiero wtedy, gdy minie 30 dni od momentu rozpoczęcia współpracy.

Ustawa wskazuje również obowiązki pracowników tymczasowych. Mogą oni wykonywać pracę o charakterze sezonowym, zadania, których zatrudnieni na stałe nie są w stanie podejmować lub czynności wykonywane na co dzień przez osobę nieobecną w firmie. Pracownicy tymczasowi mogą zatem być przyjęci w czasie wzmożonego zapotrzebowania na pracę lub do realizacji zadań w przedsiębiorstwie, tj.:

  • zbiorów owoców i warzyw,
  • prac ogrodniczych, rolniczych,
  • prac budowlanych,
  • sprawowania opieki nad osobą starszą.

Dodajmy, że wskazano również, jakie zadania nie mogą zostać zlecone pracownikom tymczasowym. Zalicza się do nich m.in. pracę uznaną za szczególnie niebezpieczną, czy na stanowisku wymagającym uzbrojenia (chodzi m.in. o posiadanie broni).

Prawa i obowiązki pracodawcy względem pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy może świadczyć usługi na rzecz jednego podmiotu po podpisaniu umowy maksymalnie przez czas 18 miesięcy (jeśli następują one w kolejnych 36 miesiącach). W tym czasie pracodawca zobowiązany jest do ewidencjonowania czasu pracy na tej samej zasadzie, co w przypadku pracowników stałych i udzielania urlopów. Zadaniem firmy jest także przeprowadzenie szkolenia BHP, zapewnienie środków ochrony indywidualnej, przedstawienie zakresu obowiązków na konkretnym stanowisku oraz zapoznanie z procedurami. Po stronie pracodawcy użytkownika leży także kontrolowanie realizacji poleceń.

Każdy zatrudniający powinien mieć świadomość, że to do niego należy dopilnowanie, aby wszystkie niezbędne obowiązki zostały dopełnione, jednak wielu z nich nie musi realizować osobiście. Na przykład szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy może zlecić zewnętrznemu wykonawcy (m.in. agencji pracy), jednak to pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację tych zadań.

Zalety zatrudnienia pracownika tymczasowego

Dlaczego coraz większa liczba pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracownika tymczasowego za pośrednictwem agencji? Głównie ze względu na fakt, że takie rozwiązanie pozwala na szybsze znalezienie osoby potrzebnej na konkretnym stanowisku. Oszczędność czasu sprawia, że pracodawca może zająć się innymi istotnymi obowiązkami i nie musi osobiście brać udziału w rekrutacji.

Całym procesem zajmują się wykwalifikowani specjaliści, którzy dbają o przestrzeganie wymaganych procedur. Wszystkie etapy przebiegają zgodnie z przepisami prawa. Co więcej, agencja pracy tymczasowej, która pozna dokładne oczekiwania pracodawcy, będzie mogła znaleźć kandydatów posiadających konkretne kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę. Współpraca z agencją tymczasową sprawdza się szczególnie w przypadku prac sezonowych lub wzmożonego zapotrzebowania na pracowników w określonym czasie. To także możliwość lepszego dopasowania do dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania w przedsiębiorstwie.

Kolejną korzyścią jest fakt, że zewnętrzny partner przejmuje wiele obowiązków, które standardowo powinien wypełniać pracodawca. Ponadto doświadczona agencja pracy będzie w stanie znaleźć kandydatów spełniających wymagania, ponieważ ma dostęp do szerokiej bazy osób pragnących podjąć zatrudnienie. To szansa na sprawne znalezienie odpowiedniego pracownika.

Jak dbać o pracownika tymczasowego?

Przyjmując nową osobę w organizacji należy zadbać o jej komfort i zadowolenie. Zapewniając pracownikowi tymczasowemu warunki do rozwoju, możesz korzystnie wpłynąć na jego zaangażowanie i produktywność. Bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem pracy zatrudniony zapoznał się z oczekiwaniami, wytycznymi oraz wyznaczonymi celami – zarówno indywidualnymi, jak i zespołowymi. Warto zapewnić szkolenia, które pozwolą lepiej zrozumieć powierzone zadania i wykonywać je efektywniej, a także dostosować się do nowego środowiska. Jeśli nie masz pomysłu, jak zaopiekować się pracownikiem tymczasowym, aby podnieść jego motywację, zgłoś się do Contrain – prowadzimy kompleksowe działania z zakresu Employer Brandingu.

Agencja pracy tymczasowej

Jak już wspomnieliśmy, z pojęciem pracy tymczasowej związane są 3 strony, a jedną z nich jest agencja pracy tymczasowej. Warto wspomnieć także, jakie są obowiązki tego podmiotu. Agencja prowadzi proces rekrutacji, podpisuje umowy, zajmuje się kwestiami kadrowo płacowymi, gromadzi niezbędną dokumentację, odprowadza podatki i składki. Ponadto agencja zajmuje się przygotowaniem kandydata pod względem formalnym – chodzi m.in. o konieczność wykonania badań lekarskich.

Jeśli szukasz rzetelnego partnera do współpracy, zgłoś się do Agencji Pracy Contrain. Skrupulatnie badamy potrzeby organizacji, a następnie szukamy pracowników tymczasowych spełniających konkretne wymagania. Pomagamy także dopełnić wszelkich obowiązków należących do pracodawcy. Warto mieć świadomość, na czym dokładnie polega zatrudnianie pracowników tymczasowych, jakie prawa i obowiązki należą do wszystkich stron umowy, aby uniknąć odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*