O nas

Nasz zespół - nasze oddziały

Contrain to 5 oddziałów biur w Polsce i wielu pracowników terenowych w Niemczech i Holandii. Naszą pracę opieramy na doświadczonych zespołach oraz na młodych specjalistach wnoszących świeże spojrzenie do firmy.

 • O nas

  Łódź

  W naszym łódzkim oddziale znajdują się Działy Kadr i Płac, Księgowości, Operacji i Obsługi Klienta, Administracji oraz Rekrutacji.

  To nasz największy oddział w Polsce.

 • O nas

  Poznań

  Poznań, to po Łodzi, nasz drugi co do wielkości oddział.

  Tutaj znajduje się Dział Rekrutacji, Marketingu, Operacji i Obsługi Klienta, Administracji, Kontrolingu, Logistyki oraz Sprzedaży.

 • O nas

  Przemyśl, Opole, Olsztyn

  To nasze terenowe, mniejsze oddziały.

  W każdym z tych miast posiadamy Działy Rekrutacji.

 • O nas

  Holandia, Niemcy

  Za granicą nasi pracownicy wykonują zadania związane z Logistyką oraz obsługą Klienta i Pracowników. W Niemczech i Holandii pracują nasi Kierownicy Sprzedaży, Koordynatorzy Operacyjni i niektórzy Kierownicy Projektów. Koordynatorzy Operacyjni oraz Kierownicy Projektów są odpowiedzialni za naszych pracowników przebywających za granicą. Kierownicy Sprzedaży odpowiadają natomiast za rozwój naszych relacji biznesowych z nowymi kontrahentami.

Kariera w Contrain

Praca w firmach Grupy Contrain daje Ci możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Zatrudniamy ludzi z pasją, chcących się rozwijać i wciąż podnosić swoje kompetencje.

Dbamy o rozwój – nasi pracownicy korzystają z pakietu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki którym mogą podnosić poziom swojej wiedzy specjalistycznej i kompetencji.

Dajemy szanse awansu – praca w Contrain to jasna ścieżka kariery, połączona z możliwościami awansu w strukturze firmy. W ramach każdego z działów nasi pracownicy mają możliwość przejścia przez wszystkie szczeble zawodowej kariery – od stażu po stanowiska kierownicze.

Doceniamy pracowników – na pracę w wewnętrznej strukturze firmy szanse mają także nasi pracownicy tymczasowi. Jeżeli wykazują się ambicją, chęcią rozwoju i silną motywacją dajemy im szanse awansu i zdobycia doświadczenia na nowym stanowisku.

Contrain

Poznaj nas lepiej

 • Historia firm Grupy Contrain

  Contrain powstał w 1998 r. Dziś w ramach Grupy Contrain działa kilka podmiotów, m.in. dwie Agencje Pracy Tymczasowej oraz spółka oferująca usługi z zakresu doradztwa personalnego. Grupa Contrain współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej (głównie Holandii i Niemiec). Nasze wieloletnie doświadczenie pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, znalezieniu i zarządzaniu pracownikami różnego szczebla na najwyższym poziomie jakości.

 • Misja i Wizja

  Współtworzenie nowoczesnego rynku pracy w Europie – dzięki optymalnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi – to nasza misja. Działamy w oparciu o najwyższe standardy i normy prawne regulujące pracę w krajach Unii Europejskiej. Kierujemy się zasadą odpowiedzialnego biznesu, zyskując miano rzetelnej i wiodącej Agencji Pracy Tymczasowej w Polsce, jak i za granicą.

  Żadnego celu nie da się osiągnąć bez jasno sprecyzowanej misji i środków do jego osiągnięcia. Rzetelne przygotowanie zawodowe, uczciwe zatrudnianie pracowników na europejskim rynku pracy, budowanie przewagi konkurencyjnej pracodawców poprzez dostarczanie im elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi – tak zrealizujemy nasz plan!

  Dążymy do osiągnięcia znaczącego udziału w europejskim rynku pracy oraz uzyskania statusu najbardziej wiarygodnego partnera dla pracowników i pracodawców. Jaką wypisaliśmy receptę na sukces? Budowanie długoterminowych relacji i działanie zgodne z naszymi wartościami.

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas podstawą naszych relacji z partnerami. Na tej bazie staramy się zaspokajać potrzeby:

Otoczenia wewnętrznego: pracowników, spółek zależnych.

Otoczenia zewnętrznego: partnerów biznesowych, klientów, organizacji branżowych i instytucji międzynarodowych, instytucji certyfikujących, organizacji kontrolnych i nadzorujących.

Otoczenia społecznego: społeczności lokalnych, organizacji pracodawców, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytutów naukowo-badawczych, ośrodków edukacyjnych, mediów, środowiska przyrodniczego.

CSR nierozerwalnie łączy się z wyznawanymi przez nas wartościami, są nimi:

 • etyka – deklarujemy etyczną i uczciwą praktykę rynkową, ochronę danych osobowych, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka, przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych.
 • otwartość – to nasz stosunek do zmian i potrzeb świata, oczekiwań ludzi; nastawiamy się na stały rozwój i przyszłościowe rozwiązania w wymiarze międzynarodowym.
  innowacyjność – uznajemy pracowników Contrain Group za największą siłę, oni stanowią o naszym potencjale i pozycji rynkowej.
 • odpowiedzialność – jest postawą wobec ludzi, ich kompetencji i przyszłości rozwoju, środowiska naturalnego UE.
 • Te założenia pozwoliły nam uruchomić w 2015 r. autorski program „I Ty możesz mieć pracę” – dzięki niemu bezrobotni otrzymywali pomoc od naszych ekspertów podczas zorganizowanych w tym celu specjalnych dyżurów. Program dał świetny efekt w postaci umów o pracę dla osób, którym trudno było zaistnieć na rynku pracy.

  Nasze działania wyróżniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – zostaliśmy docenieni za najciekawszą inicjatywę środowiskową, społeczną i pracowniczą wśród małych i średnich przedsiębiorstw z różnych regionów Polski. Wyróżnienie dodało nam wiatru w skrzydła, dlatego w 2016 r. zdecydowaliśmy się kontynuować program.

Certyfikaty

Od wielu lat uzyskujemy pozytywne opinie od międzynarodowych urzędów certyfikacyjnych, które potwierdzają naszą jakość i rzetelność.

 • SNF Stichting Normering Flexwonen 2017

 • Departement werk & sociale economie

 • Contrain Sp. z o. o. Fair Produce NL

 • Contrain Poland Sp. z o. o. Fair Produce NL

 • Contrain Sp. z o. o. Stichting Normering Arbeid

 • Contrain Poland Sp. z o. o. Stichting Normering Arbeid

 • Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung

 • Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Szybki kontakt dla Firm

Jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? Skontaktuj się z nami.

Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.

 • Współadministratorami danych osobowych są spółki : Contrain Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a, Contrain Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Contrain Global Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3-go Maja 14a. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl
 • Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: iod@contrain.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest wysyłka informacji o możliwości nawiązania współpracy, w odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej. Dane będą wykorzystywane jedynie w celu odpowiedzi na zadawane poprzez formularz pytania.
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres 3 lat od wysłania zapytania, a w przypadku nawiązania współpracy przez czas trwania tej współpracy.
 • Dane mogą być ujawniane odbiorcom świadczącym dla Współadministratorów obsługę informatyczną oraz obsługę procesów biznesowych.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych do innego Administratora, a także prawo do ograniczenia przetwarzania w warunkach art. 18 RODO. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny lub e-mailowy.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wysyłki odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz uniemożliwi nawiązanie współpracy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.
 • Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Nasi partnerzy

Przez 20 lat istnienia na rynku zdobyliśmy zaufanie wielu Partnerów.

Współpracują z nami:

 • PUP
 • IMP
 • PFHR
 • AHK
 • OKAP
 • PUIG