Contrain

Poznaj nas lepiej.

Contrain
string(6) "bottom" string(4) "text"
Misja

Misja

#PeopleWorkSynergy

W Contrain łączymy ludzi i pracę, a dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zrozumieniu potrzeb pracowników oraz klientów tworzymy dla nich efekt synergii i dodatkowych korzyści.

W Contrain 2 + 2 = 5

Wizja

Wizja

  • Zwiększamy efektywność biznesu naszych Klientów
  • Płynnie łączymy rozwój z odpowiedzialnością za środowisko
  • Kierujemy się etyką
  • Jesteśmy liderem inteligentnych rozwiązań HR
  • Zwinnie zarządzamy procesami skutecznie realizując cele biznesowe
  • Współpracujemy i dzielimy się wiedzą
  • Przyciągamy talenty i budujemy kompetencje
Historia firm Grupy Contrain

Historia firm Grupy Contrain

Contrain powstał w 1998 r. Dziś w ramach Grupy Contrain działa kilka podmiotów, m.in. dwie Agencje Pracy Tymczasowej oraz spółka oferująca usługi z zakresu doradztwa personalnego. Grupa Contrain współpracuje z ponad 100 przedsiębiorstwami z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej (głównie Holandii i Niemiec). Nasze wieloletnie doświadczenie pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, znalezieniu i zarządzaniu pracownikami różnego szczebla na najwyższym poziomie jakości. Potwierdzeniem wysokiej jakości mogą być liczne wyróżnienia i certyfikaty, w tym certyfikat Agencji Zatrudnienia Przyjaznej Pracownikom, przyznawany przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Kariera w Contrain

Praca w firmach Grupy Contrain daje Ci możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Zatrudniamy ludzi z pasją, chcących się rozwijać i wciąż podnosić swoje kompetencje.

Dbamy o rozwój

Nasi pracownicy korzystają z pakietu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki którym mogą podnosić poziom swojej wiedzy specjalistycznej i kompetencji.

Dajemy szanse awansu

Praca w Contrain to jasna ścieżka kariery, połączona z możliwościami awansu w strukturze firmy. W ramach każdego z działów nasi pracownicy mają możliwość przejścia przez wszystkie szczeble zawodowej kariery – od stażu po stanowiska kierownicze.

Doceniamy pracowników

Na pracę w wewnętrznej strukturze firmy szanse mają także nasi pracownicy tymczasowi. Jeżeli wykazują się ambicją, chęcią rozwoju i silną motywacją dajemy im szanse awansu i zdobycia doświadczenia na nowym stanowisku.

Holandia, Niemcy

Holandia, Niemcy

Za granicą nasi pracownicy wykonują zadania związane z Logistyką oraz obsługą Klienta i Pracowników. W Niemczech i Holandii pracują nasi Kierownicy Sprzedaży, Koordynatorzy Operacyjni i niektórzy Kierownicy Projektów. Koordynatorzy Operacyjni oraz Kierownicy Projektów są odpowiedzialni za naszych pracowników przebywających za granicą. Kierownicy Sprzedaży odpowiadają natomiast za rozwój naszych relacji biznesowych z nowymi kontrahentami.

Łódź

Łódź

W naszym łódzkim oddziale znajdują się Działy Kadr i Płac, Księgowości, Operacji i Obsługi Klienta, Administracji oraz Rekrutacji.

To nasz największy oddział w Polsce.

Poznań

Poznań

Poznań, to po Łodzi, nasz drugi co do wielkości oddział.

Tutaj znajduje się Dział Rekrutacji, Marketingu, Operacji i Obsługi Klienta, Administracji, Kontrolingu, Logistyki oraz Sprzedaży.

Przemyśl, Opole, Olsztyn

Przemyśl, Opole, Olsztyn

To nasze terenowe, mniejsze oddziały.

W każdym z tych miast posiadamy Działy Rekrutacji.

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas podstawą naszych relacji z partnerami. Na tej bazie staramy się zaspokajać potrzeby:

01

Otoczenia wewnętrznego: pracowników, spółek zależnych.

02

Otoczenia zewnętrznego: partnerów biznesowych, klientów, organizacji branżowych i instytucji międzynarodowych, instytucji certyfikujących, organizacji kontrolnych i nadzorujących.

03

Otoczenia społecznego: społeczności lokalnych, organizacji pracodawców, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytutów naukowo-badawczych, ośrodków edukacyjnych, mediów, środowiska przyrodniczego.

CSR nierozerwalnie łączy się z wyznawanymi przez nas wartościami, są nimi:
etyka

deklarujemy etyczną i uczciwą praktykę rynkową, ochronę danych osobowych, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka, przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych.

otwartość

to nasz stosunek do zmian i potrzeb świata, oczekiwań ludzi; nastawiamy się na stały rozwój i przyszłościowe rozwiązania w wymiarze międzynarodowym.

innowacyjność

uznajemy pracowników Contrain Group za największą siłę, oni stanowią  o naszym potencjale i pozycji rynkowej.

odpowiedzialność

jest postawą wobec ludzi, ich kompetencji i przyszłości rozwoju, środowiska naturalnego UE.

string(4) "text" string(5) "image"
I Ty możesz mieć pracę
I Ty możesz mieć pracę

Te założenia pozwoliły nam uruchomić w 2015 r. autorski program „I Ty możesz mieć pracę” – dzięki niemu bezrobotni otrzymywali pomoc od naszych ekspertów podczas zorganizowanych w tym celu specjalnych dyżurów. Program dał świetny efekt w postaci umów o pracę dla osób, którym trudno było zaistnieć na rynku pracy.

Nasze działania wyróżniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – zostaliśmy docenieni za najciekawszą inicjatywę środowiskową, społeczną i pracowniczą wśród małych i średnich przedsiębiorstw z różnych regionów Polski. Wyróżnienie dodało nam wiatru w skrzydła, dlatego w 2016 r. zdecydowaliśmy się kontynuować program.