14 września 2023|Baza wiedzy

Employer branding – co to?

Employer branding – co to?

Każda, firma, często nawet nieświadomie, prowadzi działania Employer Brandingu. Co to znaczy? Określenie to oznacza budowanie silnej marki, czyli tworzenie organizacji, która staje się pożądanym pracodawcą, miejscem pracy z wyboru. Na wizerunek firmy wpływa wiele czynników – które z nich są najważniejsze? Poznaj przykłady Employer Marketingu i dowiedz się, czy warto podejmować działania w tym kierunku!

Na czym polega Employer Branding?

Pod pojęciem Employer Branding kryje się zbiór działań firmy, które budują obraz marki pracodawcy w oczach osób zatrudnionych i potencjalnych kandydatów do pracy. Działania Employer Branding określa się jako budowanie i przedstawianie wizerunku nowoczesnego pracodawcy i przyjaznego środowiska pracy. Celem podejmowanych działań jest dążenie do stania się miejscem pracy marzeń dla najlepszych pracowników i specjalistów na rynku. Jeśli obserwujesz takie nastawienie w Twojej organizacji, oznacza to, że doskonale prowadzisz Employer Marketing.

Strategia Employer Branding powinna być dokładnie opracowana i zakładać działania długofalowe, które przyniosą wymierne korzyści. Nie istnieje jedna sprawdzona recepta na Employer Branding, ponieważ plany na wdrażanie EB powinny być dopasowane do konkretnej marki.

Employer Branding – przykłady i rodzaje

Employer Branding dzielimy na wewnętrzny oraz zewnętrzny. Do pierwszej kategorii zaliczamy działania skierowane do aktualnych pracowników. Ich celem jest zmniejszenie rotacji w zespole i budowanie świadomości, że konkretne miejsce pracy jest atrakcyjne i daje możliwość rozwoju. Warto zwrócić uwagę na sprawną komunikację wewnętrzną, która pozwala budować zaufanie. Jako przykład działań Employer Brandingowych warto wskazać benefity, do których zalicza się m.in:

  • karta MultiSport,
  • prywatna opieka medyczna,
  • atrakcyjny system nagród.

Do działań podejmowanych w ramach EB można włączyć też organizowane przez pracodawcę wyjazdy integracyjne i imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty obejmujące zarówno doskonalenie kwalifikacji zawodowych, jak i tych z zakresu kompetencji osobistych. Obecnie dla pracowników istotna jest również możliwość zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, czyli work-life balance. Wybiorą organizację, w której będą mieli możliwość realizować założone cele.

Employer Branding zewnętrzny to działania skierowane do kandydatów. Wśród tych, które pomogą zbudować wizerunek przyjaznego miejsca pracy, wymienia się oferowanie wysokiej jakości produktów i usług, stawianie na rozwój pracowników, uczestnictwo w targach i konferencjach, podejmowanie współpracy z renomowanymi kontrahentami. Innym przykładem EB jest obecność firmy w mediach społecznościowych oraz promowanie przedsiębiorstwa w ofertach pracy.

Korzyści płynące z Employer Brandingu

Dlaczego warto prowadzić Employer Branding? Przemyślana strategia daje pracodawcy możliwość pozyskania zaangażowanych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Istotną korzyścią jest budowanie więzi pomiędzy osobą zatrudnioną a marką pracodawcy. Jeśli zespół identyfikuje się z misją i wartościami firmy, będzie z pasją i zaangażowaniem realizował wyzwania zawodowe. Skuteczne działania Employer Branding pozwalają dotrzeć do osób zainteresowanych konkretną ofertą, posiadających szczególne umiejętności i wybitnych talentów w danej dziedzinie.

Wśród korzyści płynących ze skutecznego Employer Brandingu jest redukcja rotacji pracowników, a w konsekwencji budowanie stabilnych, współpracujących ze sobą zespołów oraz obniżenie kosztów ponoszonych na proces rekrutacji. Kolejnym pozytywnym efektem jest budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy w oczach klientów i partnerów biznesowych. Stabilny, zaangażowany zespół to jeden z atutów, na jakie zwracają oni uwagę, wybierając dostawcę towarów lub usług. Czy warto zatem prowadzić działania EB? Tak, ponieważ jest to jeden z elementów pozwalających zwiększyć przewagę wśród konkurencji.

Komu zlecić usługi Employer Brandingu?

Jednym z ważnych elementów Employer Marketingu jest proces rekrutacyjny. Chodzi zarówno o sposób pozyskiwania kandydatów do pracy, jak i przeprowadzoną rozmowę. Jeżeli w konkretnej organizacji brakuje specjalisty, który mógłby rzetelnie przeprowadzić wszystkie etapy procesu rekrutacji, warto zdecydować się na podjęcie współpracy z zewnętrznym partnerem. Pozyskiwanie nowych pracowników oraz działania Employer Branding coraz częściej zleca się placówkom i osobom, które dysponują wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zlecenie usługi Employer Marketingu zewnętrznemu organowi, który skupia się wyłącznie na wprowadzaniu skutecznych procesów, pozwala na zmniejszenie wydatków związanych np. z rozwiązaniami wprowadzanymi bez znajomości najnowszych trendów EB i w rezultacie nie dających oczekiwanych rezultatów. Specjaliści dysponują narzędziami i aktualną wiedzą, która pozwala im prowadzić skuteczne działania. Bardzo ważne, aby pracodawca oddelegował osobę z firmy, która rzetelnie przekaże wartości i misję firmie zewnętrznej.

Jeśli planujesz zlecić Employer Branding niezależnemu wykonawcy, sprawdź, czy jest to rzetelny partner, który zapewnia elastyczne podejście. Przede wszystkim powinien otwarcie i aktywnie słuchać! Sprawdź opinie i przyjrzyj się dotychczas prowadzonym działaniom. Upewnij się, że powierzasz Employer Marketing w ręce profesjonalistów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*