Contrain

Poznaj nas lepiej.

Contrain
string(6) "bottom" string(4) "text"
Misja

Misja

#PeopleWorkSynergy

W Contrain łączymy ludzi i pracę, a dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zrozumieniu potrzeb pracowników oraz klientów tworzymy dla nich efekt synergii i dodatkowych korzyści.

W Contrain 2 + 2 = 5

Wizja

Wizja

 • Zwiększamy efektywność biznesu naszych Klientów
 • Płynnie łączymy rozwój z odpowiedzialnością za środowisko
 • Kierujemy się etyką
 • Jesteśmy liderem inteligentnych rozwiązań HR
 • Zwinnie zarządzamy procesami skutecznie realizując cele biznesowe
 • Współpracujemy i dzielimy się wiedzą
 • Przyciągamy talenty i budujemy kompetencje
Wartości

Wartości

Jako pracownicy:

 • Myślimy prosto – unikamy komplikowania rzeczywistości
 • Szukamy rozwiązań – jesteśmy proaktywni w podejściu do wyzwań, które spotykamy
 • Jesteśmy otwarci na innych – w różnorodności widzimy źródło inspiracji i potencjał
 • Słuchamy i dzielimy się pomysłami – dążymy do dobrego zrozumienia potrzeb innych pracowników i klientów, dbamy o przepływ wiedzy, dążymy do wdrażania innowacji
 • Lubimy współpracować – dla nas dobro zespołu i wspólny cel, jest ważniejszy niż indywidualne osiągnięcia
 • Działamy z pasją – kochamy naszą pracę, dążymy do samorozwoju, jesteśmy zaangażowani

Kariera w Contrain

Praca w firmach Grupy Contrain daje Ci możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji. Zatrudniamy ludzi z pasją, chcących się rozwijać i wciąż podnosić swoje kompetencje.

Dbamy o rozwój

Nasi pracownicy korzystają z pakietu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki którym mogą podnosić poziom swojej wiedzy specjalistycznej i kompetencji.

Dajemy szanse awansu

Praca w Contrain to jasna ścieżka kariery, połączona z możliwościami awansu w strukturze firmy. W ramach każdego z działów nasi pracownicy mają możliwość przejścia przez wszystkie szczeble zawodowej kariery – od stażu po stanowiska kierownicze.

Doceniamy pracowników

Na pracę w wewnętrznej strukturze firmy szanse mają także nasi pracownicy tymczasowi. Jeżeli wykazują się ambicją, chęcią rozwoju i silną motywacją dajemy im szanse awansu i zdobycia doświadczenia na nowym stanowisku.

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas podstawą naszych relacji z partnerami. Na tej bazie staramy się zaspokajać potrzeby:

01

Otoczenia wewnętrznego: pracowników, spółek zależnych.

02

Otoczenia zewnętrznego: partnerów biznesowych, klientów, organizacji branżowych i instytucji międzynarodowych, instytucji certyfikujących, organizacji kontrolnych i nadzorujących.

03

Otoczenia społecznego: społeczności lokalnych, organizacji pracodawców, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytutów naukowo-badawczych, ośrodków edukacyjnych, mediów, środowiska przyrodniczego.

Odpowiedzialność Społeczna Biznesu nierozerwalnie łączy się z wyznawanymi przez nas wartościami, są nimi:

etyka

deklarujemy etyczną i uczciwą praktykę rynkową, ochronę danych osobowych, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka, przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych.

otwartość

to nasz stosunek do zmian i potrzeb świata, oczekiwań ludzi; nastawiamy się na stały rozwój i przyszłościowe rozwiązania w wymiarze międzynarodowym.

innowacyjność

uznajemy pracowników Contrain Group za największą siłę, oni stanowią  o naszym potencjale i pozycji rynkowej.

odpowiedzialność

jest postawą wobec ludzi, ich kompetencji i przyszłości rozwoju, środowiska naturalnego UE.