Zgłoś nadużycie

Zgłoś nadużycie
string(4) "text" string(5) "image"

W Contrain zależy nam na spełnianiu najwyższych standardów działania, jednak jak w każdej firmie mogą zdarzyć się błędy czy nieprawidłowości. Naszą ambicją jest wyciąganie z nich nauki oraz ciągłe doskonalenie.

W związku z tym chcemy stworzyć możliwość bezpiecznego wypowiedzenia się na temat podejrzeń o nieprawidłowościach, które mogą mieć negatywny wpływ na dobrostan naszych pracowników oraz działalność firmy.

 

string(4) "text" string(5) "image"

Dbając o transparentność postępowania i i zachowanie najwyższych dobrych praktyk, Contrain wprowadza dostępny dla wszystkich interesariuszy serwis dla sygnalistów, czyli ścieżkę dla zgłoszeń nieprawidłowości i nadużyć.

Równolegle udostępniamy osobny adres mailowy wsparcie@contrain.pl, w szczególności dedykowany naszym pracownikom bądź kandydatom do pracy. Wpływające na niego zgłoszenia trafiają wprost do grona zarządczego firmy, korzystające z tego kanału kontaktu osoby traktujemy z pełną poufnością i ochroną. Pełny regulamin zgłoszeń wewnętrznych znajdziesz po linkiem

string(6) "bottom" string(4) "text"

Zgłoś nieprawidłowość

Kto to jest sygnalista?

Z agnielskiego ‘whistleblower’, jest to osoba nagłaśniająca nieprawidłowości, bądź źródła zagrożeń.

Jak mogę zgłosić nadużycia i nieprawidłowości?

Zgłoszenia można dokonać za pomocą osobnego serwisu dla sygnalistów, dostępnego pod adresem sygnanet.pl/contrain lub za pośrednictwem poufnego kanału wewnętrznego, czyli adresu wsparcie@contrain.pl

To ważne, żeby zostawić nam jak najwięcej informacji

Zalecamy, żeby Twoje zgłoszenie zawierało następujące informacje:

 • Jakie naruszenie chcesz zgłosić?
 • Gdzie i kiedy to się zdarzyło?
 • Kogo dotyczy zgłoszenie?
 • Czy ktokolwiek z pracowników był świadkiem zdarzenia, czy i jak zareagował?
 • Swoje dane personalne i kontaktowe
 • Jeśli posiadasz jakąkolwiek dokumentację będącą dowodem naruszenia, dołącz ją do zgłoszenia. Lub, jeśli wiesz jak wejść w posiadanie dowodu, zostaw nam informację jak go znaleźć (np. miejsce zdarzenia obejmuje monitoring firmy X).

Co możesz zgłosić?

 • Naruszenia praw człowieka, które stwarzają zagrożenie życia, zdrowia lub wolności człowieka
 • Nieprawidłowości dotyczące zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów
 • Wszelkie formy mobbingu i dyskryminacji w relacjach pracowniczych i służbowych
 • Naruszenie standardów etycznych firmy i wewnętrznie przyjętych zasad
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego i dla środowiska
 • Naruszenia dotyczące bezpieczeństwa transportu, produktów oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt w miejscu pracy
 • Naruszenia praw konsumentów
 • Naruszenia prawne i gospodarcze, w tym praktyki korupcyjne

Możesz zgłosić nam wszystkie podejrzenia dotyczące naruszenia prawidłowego działania czy nadużyć lub potrzeby wsparcia, jeśli nie udało Ci się uzyskać pomocy w kontakcie z nami inną drogą.

Co stanie się z Twoim zgłoszeniem?

W ciągu 7 dni od zgłoszenia nieprawidłowości otrzymasz potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku. Weryfikacji zgłoszenia dokonuje wyznaczony Zespół do spraw naruszeń. Ten sam zespół decyduje o kolejnych krokach postępowania z Twoim zgłoszeniem.

Wyniki procesu weryfikacji są przedstawiane do 3 miesięcy od zgłoszenia. W szczególnych wypadkach, jeśli zajdzie konieczność wydłużenia tego okresu, otrzymasz od nas taką informację.

Co mogę zrobić zanim złożę zgłoszenie?

Jeśli zgłoszenie nie dotyczy Twojego koordynatora lub managera, możesz skorzystać z ich wsparcia w procesie sygnalizowania naruszeń. Do Twojej dyspozycji pozostaje również poufny kanał e-mailowy, dostępny pod adresem wsparcie@contrain.pl

Ochrona sygnalistów obejmuje również osoby pomagające w złożeniu zgłoszenia, jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się o nią poprosić.

Czy mogę zachować anonimowość?

Decydując się na zgłoszenie naruszenia lub nieprawidłowości pamiętaj o przekazaniu swoich danych osobowych. Zgłoszeń bez tych informacji nie mamy możliwości zweryfikować. Dane które podasz będą dostępne tylko dla minimalnego grona niezbędnego do wyjaśnienia sprawy.

Sygnaliści podlegają prawnie ochronie przed możliwym odwetem, dyskryminacją i wszelkim wykluczeniem z powodu złożenia zgłoszenia.

<< 1 >>