Poszukujemy inżynierów – produkcja! Jedna zmiana! Benefity szyte na Twoją miarę!

Dla jednego z naszych Klientów, będącego międzynarodowym producentem podzespołów i komputerów elektronicznych, dostarczających je na zlecenie globalnych koncernów poszukujemy doświadczonego inżyniera.

Jeśli zależy Ci na rozwoju, dużym wachlarzu możliwości zawodowych, a także nie straszna Ci praca dla firmy, która jest niezaprzeczalnym gigantem w branży technologicznej, zapoznaj się z poniższym ogłoszeniem, bo być może szukamy właśnie Ciebie.

Zakres obowiązków:

 • wspieranie działu produkcji na każdym jego etapie prac w fabryce w Łodzi,
 • przestrzeganie standardów jakości, narzuconych procedur oraz polityki prywatności,
 • przyjmowanie dostaw sprzętu, nadzór nad ich rozładunkiem,
 • sprawdzanie, dokonywanie ewentualnych prac konserwacyjnych sprzętu,
 • wgrywanie oprogramowania/jego aktualizacja na otrzymanym sprzęcie,
 • zgłaszanie pomysłów/modyfikacji oprogramowania, a także ewentualnych problemów lub zapytań bezpośrednio do siedziby firmy w Tajwanie,
 • praca z zespołem, delegowanie zadań, przestrzeganie zasad jakości.

Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie (np. mechanika, elektromechanika, pokrewne),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie,
 • wysokie umiejętności organizacyjne oraz nastawienie na cel,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikowaniu się z podległym zespołem
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (outsourcing),
 • wynagrodzenie od 7000 brutto (w zależności od doświadczenia),
 • pakiet benefitów szyty na każdą miarę,
 • praca w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku,
 • karta Multisport,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • prywatną opiekę medyczna,
 • możliwość skorzystania z pakietu usług prozdrowotnych (Ty decydujesz czy w tym miesiącu masz ochotę na masaż… a może wypadła Ci wizyta u dentysty? – bez względu na wybór dorzucamy 200 zł/mc),
 • dostęp do wielotematycznych webinarów oraz poradni psychologicznej,
 • oferujemy również cykliczne konkursy i grywalizacje.
 • możliwość zdobycia doświadczenia/poszerzenia wiedzy w międzynarodowej firmie,
 • jasny, przejrzysty proces rekrutacji,
 • pełne wsparcie i obsługę administracyjną w trakcie zatrudnienia,
 • możliwość zatrudnienia bezpośredniego przez firmę.

Informujemy, że w Contrain funkcjonuje procedura zgłaszania nieprawidłowości.
Zapoznasz się z nią tutaj: Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych | Contrain

Link do zgłoszeń: Contrain Group System dla sygnalistów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Agencje Zatrudnienia; Contrain Group Sp. z o.o. ul. ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Poland Sp. z o. o ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź; Contrain Global Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14, 93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@contrain.pl.

2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail: iod@contrain.pl.

3. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie: art. 221 k.p., przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach, które Kandydat dostarczył pracodawcy, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na przetwarzanie danych, Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. i na podstawie aktów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. Informacje pozyskane na podstawie ustaw dotyczących zatrudniania cudzoziemców pozwolą na sprawdzenie możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane:
a) kontrahentom współadministratora na rzecz którego prowadzona jest rekrutacja;
b) upoważnionym instytucjom państwowym, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa;
c) operatorom pocztowym, firmom kurierskim – w związku z korespondencją z kandydatem;
d) dostawcom zewnętrznych usług w szczególności usług informatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, poczty elektronicznej i komunikatorów cyfrowych;
e) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora lub współadministratora danych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności,
f) firmom świadczącym obsługę procesów biznesowych dla współadministratorów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji jak również 3 miesiące po jej zakończeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 24 miesięcy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi.

7. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Contrain Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14a w Łodzi . W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

8. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Współadministratorów.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych.

11. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.