3 listopada 2020

Układy zbiorowe pracy w Niemczech i Holandii – co warto wiedzieć?

Układy zbiorowe pracy w Niemczech i Holandii – co warto wiedzieć?

Układy zbiorowe pracy to porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Jest to umowa, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki. Dla pracownika oznacza to gwarancję warunków pracy i wynagrodzenia, które zostały opisane w układzie.

W takich krajach, jak Niemcy i Holandia, przystąpienie do zawarcia układu zbiorowego pracy jest oznaką profesjonalizmu, bezpieczeństwa i wiarygodności pracodawcy. Dlatego wiele firm decyduje się tam na takie rozwiązanie. Również my, Agencja Pracy Contrain, respektujemy postanowienia powszechnie obowiązujących układów zbiorowych pracy w krajach, do których delegujemy naszych pracowników. W Niemczech przestrzegamy regulacji zawartych w układzie zbiorowym dla branży pracy tymczasowej DGB-IGZ, w Holandii zaś regulacji zawartych w branżowych układach zbiorowych związanych z naszą wiodącą działalnością na terytorium Niderlandów tj. CAO Glastuinbouw (układ zbiorowy pracy dla ogrodnictwa szklarniowego) oraz CAO Open Teelten (układ zbiorowy pracy dla upraw polowych). Z punktu widzenia pracownika, warto poznać kilka faktów w tym temacie.

Czego dotyczą układy zbiorowe?

Układy zbiorowe pracy regulują kwestie zatrudnienia i wynagradzania pracowników w zależności od branży, w której pracują. W Niemczech czy Holandii nie ma jednolitego Kodeksu pracy, który regulowałby w sposób uniwersalny zagadnienia związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem wszystkich pracowników. Rolę taką pełnią właśnie układy zbiorowe pracy, które różnicują sytuację pracowników zależnie od branży, w której praca jest wykonywana. Związki zawodowe odgrywają w tych krajach bardzo ważną rolę – to one aktywnie partycypują w ustaleniu jak najkorzystniejszych warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników danej branży. Przedmiotem tych ustaleń są takie kwestie jak: stawka minimalna wynagrodzenia, długość trwania umowy, czas pracy, elementy składowe wypłaty, wypowiedzenia, zasady obowiązujące w przypadku choroby pracownika, rozliczanie godzin nadliczbowych czy kwestie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do pracy albo standardów zakwaterowania. Dlaczego warto, abyś o tym wiedział? Chociażby dlatego, by wiedzieć np. jak wyliczane są stawki wynagrodzenia, jak rozliczane są nadgodziny i co może być decyzją konkretnej firmy, a co jest właśnie wynikiem porozumienia zbiorowego. Przykładowo, o ile w Niemczech obowiązuje jedna, odgórna stawka, o tyle bardziej skomplikowanie jest to w Holandii. Tam jest to uzależnione od wieku pracownika oraz branży i układu zbiorowego, do którego należy pracodawca.

Układy w Niemczech i Holandii

W Niemczech istnieje układ zbiorowy zrzeszający niemieckie agencje pracy tymczasowej, który obejmuje wiele sektorów gospodarki. W Niemczech Contrain stosuje układ zbiorowy dla branży pracy tymczasowej DGB-IGZ, zgodnie z którym wszyscy członkowie tego układu prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób uczciwy i przejrzysty. Holandia natomiast posiada szereg takich dokumentów odpowiednich dla danej branży. W związku z zakresem działalności na terenie Holandii agencja Contrain czynnie uczestniczy w układach, które odpowiadają za ogrodnictwo szklarniowe (CAO Glastuinbouw) i uprawy polowe (CAO Open Teelten). Czy ten fakt powinien być dla Ciebie ważny podczas procesu rekrutacji? Absolutnie tak! Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje zatrudnienie jest legalne i zgodne z literą prawa a agencja, z którą nawiązujesz współpracę przestrzega przyjęte normy.

Korzyści dla pracowników tymczasowych

Najważniejszą zaletą pracy w agencji zatrudnienia, która należy do układu zbiorowego w Niemczech lub Holandii jest pełna przejrzystość warunków współpracy. W umowie o pracę pracodawca powinien zawrzeć informację o obowiązującym pracownika układzie zbiorowym, któremu podlega. W jaki sposób jest to przydatne pracownikowi? W każdej chwili może on zweryfikować nurtujące go kwestie, gdyż jest to unormowane prawnie. Stąd też można sprawdzić wcześniej na przykład: stawkę, maksymalną ilość godzin pracy w ciągu doby, długość przerw podczas pracy, czy też informacje o prawie do zwrotu kosztów dojazdu do pracy, czy wytyczne odnoście zakwaterowania. W Holandii bardzo ważne jest to w obszarze prac polowych i zbiorów (układ zbiorowy CAO Open Teelten), gdyż obowiązują szczególne zasady czasu pracy oraz rozliczania ewentualnych nadgodzin. Warto zdawać sobie z tego sprawę przy wyborze agencji pracy, by trafić na rzetelnego pracodawcę.

Podsumowanie

Gdy szukasz pracy w Niemczech lub Holandii, zwróć uwagę na to, czy dana agencja zatrudnienia należy do układu zbiorowego w państwie, do którego rozważasz wyjazd. Przynależność pracodawcy do układu zbiorowego zapewni Ci przede wszystkim jasne zasady zatrudnienia oraz równe traktowanie w miejscu pracy.  Ponadto przed podjęciem zatrudnienia możesz sprawdzić, na jakich zasadach odbywa się współpraca i jakie wiążą się z tym obowiązki i profity. To znacznie ułatwi Ci podjęcie dobrej decyzji. Agencja pracy Contrain w pełni przestrzega reguł układów zbiorowych, do których należy w Niemczech i Holandii, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy oraz zapraszamy do wysyłania swoich aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*