Misja i wizja


Misja i wizja


Współtworzenie nowoczesnego rynku pracy w Europie - dzięki optymalnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi - to nasza misja. Działamy w oparciu o najwyższe standardy i normy prawne regulujące pracę w krajach Unii Europejskiej. Kierujemy się zasadą odpowiedzialnego biznesu, zyskując miano rzetelnej i wiodącej Agencji Pracy Tymczasowej w Polsce, jak i za granicą.

CEL:

Chcemy być numerem jeden wśród agencji pracy tymczasowej w Polsce i za granicą, obsługując większość rynku w branży rolniczej, spożywczej, przemysłowej i recyklingowej.

MISJA CONTRAIN


Żadnego celu nie da się osiągnąć bez jasno sprecyzowanej misji i środków do jego osiągnięcia. Rzetelne przygotowanie zawodowe, uczciwe zatrudnianie pracowników na europejskim rynku pracy, budowanie przewagi konkurencyjnej pracodawców poprzez dostarczanie im elastycznych rozwiązań w zakresie zatrudnienia pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi - tak zrealizujemy nasz plan!

WIZJA CONTRAIN


Dążymy do osiągnięcia znaczącego udziału w europejskim rynku pracy oraz uzyskania statusu najbardziej wiarygodnego partnera dla pracowników i pracodawców. Jaką wypisaliśmy receptę na sukces? Budowanie długoterminowych relacji i działanie zgodne z naszymi wartościami.


WARTOŚCI CONTRAIN


Ciągłe doskonalenie

Mamy świadomość, że na zmieniającym się europejskim rynku pracy dążenie do zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności jest konieczne. Naszym celem są coraz wyższe kompetencje i niezawodność.

Efektywność

Chcąc skutecznie odpowiadać na potrzeby pracowników i pracodawców, dążymy do ciągłego zwiększania efektywności realizowanych procesów.

Elastyczność

Wsłuchujemy się w oczekiwania pracowników oraz pracodawców, znajdujemy satysfakcjonujące rozwiązania. Wiemy, jak dostosować się do zmieniających się warunków na europejskim rynku pracy.

Uczciwość

W codziennych kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych kierujemy się uczciwością i etyką – akceptujemy konsekwencje działań, wypełniamy zobowiązania i dotrzymujemy słowa.

Szacunek

Każdy człowiek zasługuje na szacunek. Dbamy o to, żeby żaden nasz pracownik ani partner nie był dyskryminowany ze względu na jakikolwiek czynnik. Jesteśmy tolerancyjni wobec różnych postaw i katalogów wartości, wynikających z różnic kulturowych pracowników i pracodawców, o ile nie naruszają one naszych wartości.


Współdziałanie

Dążymy do zakorzenienia postaw wspólnego działania przy realizacji projektów. Stawiamy na wzajemne zrozumienie i wspólne rozwiązywanie problemów. W końcu każdy konflikt i wątpliwość jest w stanie wyjaśnić rzeczowa i szczera rozmowa.


Zaangażowanie

Jakość pracy jednego człowieka przekłada się na realizację misji firmy i jej wyniki, dlatego ponadprzeciętnie angażujemy się w realizowanie obowiązków. Wkładamy w nie całą wiedzę i umiejętności.