Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest dla nas pustym hasłem, a podstawą naszych relacji z partnerami. Na tej bazie staramy się zaspokajać potrzeby:


  • otoczenia wewnętrznego: pracowników, spółek zależnych.
  • otoczenia zewnętrznego: partnerów biznesowych, klientów, organizacji branżowych i instytucji międzynarodowych, instytucji certyfikujących, organizacji kontrolnych i nadzorujących.
  • otoczenia społecznego: społeczności lokalnych, organizacji pracodawców, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytutów naukowo-badawczych, ośrodków edukacyjnych, mediów, środowiska przyrodniczego.

CSR nierozerwalnie łączy się z wyznawanymi wartościami. Dla Contrain najważniejsze są:

  • 1. etyka – deklarujemy etyczną i uczciwą praktykę rynkową, ochronę danych osobowych, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka, przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych.
  • 2. otwartość – to nasz stosunek do zmian i potrzeb świata, oczekiwań ludzi; nastawiamy się na stały rozwój i przyszłościowe rozwiązania w wymiarze międzynarodowym.
  • 3. innowacyjność – uznajemy pracowników Contrain Group za największą siłę, oni stanowią o naszym potencjale i pozycji rynkowej.
  • 4. odpowiedzialność – jest postawą wobec ludzi, ich kompetencji i przyszłości rozwoju, środowiska naturalnego UE.

Dzięki tym zasadom nie zbaczamy z obranego kursu, gdy na drodze pojawiają się nieoczekiwane trudności. Etyka zawodowa i odpowiedzialność, którą wykazujemy w każdym codziennym zadaniu, stanowi o naszej rzetelności i solidności.


Te założenia pozwoliły nam uruchomić w 2015 r. autorski program „I Ty możesz mieć pracę” - dzięki niemu bezrobotni otrzymywali pomoc od naszych pracowników podczas zorganizowanych w tym celu specjalnych dyżurów. Program dał świetny efekt w postaci umów o pracę dla osób, którym trudno było zaistnieć na rynku pracy.

Nasze działania wyróżniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – zostaliśmy docenieni za najciekawszą inicjatywę środowiskową, społeczną i pracowniczą wśród małych i średnich przedsiębiorstw z różnych regionów Polski. Wyróżnienie dodało nam wiatru w skrzydła, dlatego w 2016 r. zdecydowaliśmy się kontynuować program.