Portal pracowniczy

Jesteś już pełnoprawnym pracownikiem Contrain - witaj w dedykowanym portalu!


Stworzyliśmy system, który odpowie na Twoje potrzeby:

  • umożliwi składanie wniosków urlopowych w nowym systemie,
  • ułatwi komunikację poprzez zakładkę Napisz do nas,
  • udostępni paski płac,
  • zaznajomi z procedurami obowiązującymi w Contrain oraz z Programem Rekomendacyjnym,
  • pomoże zarejestrować kartę płatniczą w celu rozliczenia się za usługę zakwaterowania (dotyczy projektów niemieckich).Pamiętaj! Twój login to: imięnazwiskodataurodzenia (bez polskich znaków, małymi literami w formacie “imięnazwiskorrrrmmdd”, gdzie rrrr - rok urodzenia, mm - miesiąc urodzenia, dd - dzień urodzenia). Hasło otrzymałaś / otrzymałeś w wiadomości sms zaraz po uruchomieniu portalu.

Dowiedz się więcej – Zapraszamy do kontaktu!