Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy świadczony jest poprzez prowadzenie pełnej dokumentacji a w tym:

 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym
 • Analiza i wprowadzanie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami podatkowymi, księgowymi oraz wytycznymi, regulaminami i wskazaniami Klienta
 • Sporządzanie rejestrów, ewidencji księgowych, rozliczeń i kalkulacji księgowych;
 • Pełna sprawozdawczość i prowadzenie rozliczeń z US z tytułu podatku dochodowego, VAT i innych;
 • Pełna sprawozdawczość dla GUS, NBP i innych
 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej – FV wewnętrzne, noty korygujące, itp.
 • Wystawianie faktur sprzedażowych oraz prowadzenie rejestrów sprzedaży;
 • Sprawozdawczość finansowa w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, cash-flow i inne ( jednostkowe i skonsolidowane ).
 • Stały monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorstwa , bieżące raporty o strukturze należności i zobowiązań;
 • Informacje o zmianach w przepisach podatkowych
 • Audyt podatkowy
 • Inne, wg indywidualnych oczekiwań Klienta.

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami.