Outsourcing kadrowy

Zarządzanie kadrami świadczone jest poprzez prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej a w tym:

  • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do nawiązania/ustania stosunku pracy, zmiany zatrudnienia i innych wymaganych poprzez Kodeks Pracy;
  • przejęcie i bieżące prowadzenie akt osobowych;
  • rejestracja i prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem społecznego ubezpieczenia;
  • prowadzenie dokumentacji BHP, szkoleń ogólnych, okresowych
  • ewidencja urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich ;
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zajęć komorniczych;
  • archiwizacja dokumentacji.

Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami.