Bezrobocie w Polsce coraz niższe!

Bezrobocie w Polsce coraz niższe!

Hand writing Job with red marker on transparent wipe board.

Hand writing Job with red marker on transparent wipe board.

Bezrobocie w Polsce spadło do 10 %

Pod koniec sierpnia 2015 roku w Polskich Urzędach Pracy  było zarejestrowanych 1 mln 563,5 tys. osób, w tym nieco więcej kobiet tj. 833 tys. Tym samym, zgodnie z przewidywaniami analityków, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w polskich Urzędach Pracy spadła pod koniec sierpnia do 10 proc. Dużymi krokami zbliżamy się zatem do wyniku jednocyfrowego!

Jest to najniższy wynik od 2008 roku, a dodatkowo cieszy fakt, że pracodawcy chcą więcej zatrudniać. Świadczy o tym wynik, iż  Urzędy Pracy dysponowały pod koniec sierpnia 97,9 tys. ofert pracy –  przed rokiem było ich 74,5 tys. Różnica jest zatem znaczna!

Pod koniec wakacji liczba poszukujących pracę zmniejszyła się o 0,1 proc. w porównaniu do wyniku z końca lipca, a także o 1,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

 

Wielkopolska przoduje

Niezmiennie utrzymuje się duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. W dalszym ciągu najwięcej bezrobotnych zarejestrowano w województwach: warmińsko-mazurskim (16,2 proc.), kujawsko-pomorskim (13,3 proc.), zachodniopomorskim (13,0 proc.), podkarpackim (13,0 proc.) czy świętokrzyskim (12,6 proc.).

Na drugim krańcu bieguna z najniższą stopą bezrobocia plasują się województwa: wielkopolskie (6,5%), śląskie (8,4%), małopolskie (8,5%), mazowieckie (8,9%) i dolnośląskie (9,0%).

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-sierpniu-2015-r-,1,43.html